• 2-1     Lose 比甲  02-12 03:30 查內爾 2.5  梅赫倫---每天有赢 2020-2-11 19:57:12
  • 2-1     Lose 亞協盃  02-11 01:00 阿爾阿赫德(中) 2/2.5  希拉爾基斯---每天有赢 2020-2-10 20:33:03
  • 1-0    Win 巴卡德聯  02-10 04:00 馬施利奧迪亞斯 平手  查比高恩斯---每天有赢 2020-2-9 21:30:27
  • 3-1    Win 墨西聯  02-09 07:00 藍十字 平/半  帕丘卡---每天有赢 2020-2-8 18:28:56
  • 1-1    Win 比乙  02-08 03:30 羅斯勒 受平/半  維吉克---每天有赢 2020-2-7 22:39:50
  • 1-1    Win 南聯盃  02-07 01:30 阿積士開普敦 一/球半  TS體育---每天有赢 2020-2-6 16:21:03
  • 0-3    Win 英甲  02-05 03:45 燦美爾 2/2.5  唐卡士打---每天有赢 2020-2-4 20:51:14
  • 0-1    Win 哥倫甲  02-04 05:00 阿利安薩 2  柏斯度---每天有赢 2020-2-3 22:16:26
  • 0-0    Win 法甲  02-02 03:00 阿美恩斯 半球  圖魯茲---每天有赢 2020-2-1 20:53:31
  • 2-1    Win 法丙  02-01 03:00 布爾格 2/2.5  圖倫---每天有赢 2020-1-31 22:30:14
  • 1-0    Win 巴伯聯  01-29 07:00 利斯菲體育會 2.5/3  中央體育會---每天有赢 2020-1-28 20:50:49